Ειδικός στον τομέα ασφάλειας

Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αδειούχους αξιωματικούς ασφαλείας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εκπρόσωποι είναι πλήρως καταρτισμένοι και ειδικευμένοι ως αξιωματικοί ασφαλείας που διαθέτουν την επίσημη απαραίτητη άδεια να εργάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί που έχουν άδεια ασφαλείας.

Απαιτήσεις:

  • Η κατοχή άδειας Professional Guard, η οποία πιστοποιείται από την αστυνομία της Κύπρου και απαιτείται από τον Κυπριακό Νόμο Ν. 125 (1) / 2007
  • Η άδεια ισχύει για 5 χρόνια
  • Δεξιότητες στρατηγικές
  • Δεξιότητες διαχείρισης άγχους
  • Πιστοποιήσεις για Πρώτες Βοήθειες.
  • Πιστοποιήσεις για πυρασφάλεια.
  • Γνώση των νομικών επιπτώσεων / απαιτήσεων στον τομέα της ασφάλειας.

Στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@zeussecurity.com.cy